درباره ما

سه شنبه، 02 آبان 1391
درباره ما- بازدید : 1946
بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران، تشکلی غیرانتفاعی و غیردولتی (سمن) است که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده و توسط هیئت مدیره که منتخب هیئت مؤسس و اعضای آن است، بر اساس اساسنامه ای مشخص و مدون مدیریت می گردد.
این بنیاد خود را همراه و همکار سازمان های تولیدی و خدماتی برای ارائه خدمات برتر در حوزه منابع انسانی می داند.
بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران همگرا با مسئولیت های اقتصادی و اجتماعی سازمان و همچنین امکان تسهیم تجربیات موفق از طریق شبکه های همکاری، اقدام به عضوگیری بر اساس اساسنامه خود می نماید.
به جهت توسعه دانش مدیریت منابع انسانی در فضای بین المللی و انتقال تجربیات جهانی و ایجاد و گسترش متدولوژی نوآروی، این بنیاد با سازمانهای معتبر و بزرگ بین المللی همکاری های مشترک دارد.
کارگاه آموزشی  مدیریت منابع انسانی و بازدید صنعتی
وین-اتریش ( 29 مرداد تا 3 شهرویور 1396)
ادامه
آخرین کتاب پیتر سنگه Peter Singer
نوع دوستی اثربخش، بیشترین خیری که از شما ساخته است
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
نهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
جایزه منابع انسانی
ادامه
چهارمین دوره جایزه رهبری منابع انسانی اروپا
نشان "رهبری منابع انسانی"
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه