چهارمین دوره جایزه رهبری منابع انسانی اروپا

نشان رهبری منابع انسانی اروپا- بازدید : 4644
بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران در راستای شناسائی سازمان های موفق ملی که دارای بلوغ لازم در حوزه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی برای دستیابی به اهداف سازمانی متبوع هستند و این توانایی ها را با ارزیابی های متعدد(از سوی تیم های ثالث) اثبات کرده اند، برای رقابت در یک بستری جهانی دعوت می نماید.
آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا(European HRM Academy) بعنوان یک نهاد علمی و بین المللی، متولی توسعه رویکرد "رهبری منابع انسانی" درسازمان های  بزرگ و چند ملیتی است و تجربیات موفق آنان را در سطح جهانی برای یادگیری گردآوری و تسهیم می نماید. این نهاد علمی که در لوزان سوییس واقع است، بر اساس ادعای این واقعیت، از سوی این بنیاد، که برخی از سازمان های ایرانی در بلوغ جهانی منابع انسانی خود را هدایت و مدیریت می نمایند منجر به تفاهم مشترک برای تسهیل حضور سازمان های ایرانی موفق در یک رقابت جهانی در حوزه مدیریت منابع انسانی شده است.
درهمین راستا این بنیاد از سازمان هایی که دارای موفقیت هایی (که قابل اثبات در ارزیابی های متعدد شخص ثالث بوده است) در حوزه مدیریت منابع انسانی هستند دعوت بعمل می آورد در این فرایندحضور یابند.
فرایند حضور عبارت است از:
1-  تکمیل فرم درخواست حضور
2- تکمیل چک لیست مدل(در صورت نیاز آموزش پیش بینی می گردد)
3- ارسال مدارک به دبیرخانه
4- ارزیابی مقدماتی از سوی تیم آموزش دیده
5- ارزیابی شخص ثالث در محل
6-  دریافت لوح بین المللی آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی لطفا با دبیرخانه بنیاد داخلی 106 تماس برقرار نمایید.

لطفا" جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.hrmacademy.netمراجعه فرمایید.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.aparat.com/v/BR6ca
 
کارگاه آموزشی  مدیریت منابع انسانی و بازدید صنعتی
وین-اتریش ( 29 مرداد تا 3 شهرویور 1396)
ادامه
آخرین کتاب پیتر سنگه Peter Singer
نوع دوستی اثربخش، بیشترین خیری که از شما ساخته است
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
نهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
جایزه منابع انسانی
ادامه
چهارمین دوره جایزه رهبری منابع انسانی اروپا
نشان "رهبری منابع انسانی"
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه